Istorie Category

2
Dragi prieteni,  Editura Librex ne-a făcut deosebita onoare a ne publica lucrarea „Istorie Furată. Întemeierea Ţării Româneşti.Radu Negru Vodă, între legendă, mit şi adevăr ”, lucrare care va apărea în curând în librării. (…)Prima parte a lucrării  începe cu expunerea tuturor ipotezelor marilor noştri istorici în ceea ce priveşte existenţa lui Radu Negru Vodă, ipoteze care îl pun pe descălecător în tot felul de posturi, începând cu faptul că ar fi un personaj fictiv de legendă până la afirmaţia că se confundă, de fapt, cu strănepotul său, Radu I- baRead More
1111

Posted On August 18, 2016By PetroniusIn Istorie

Inelul cu camee al lui Negru Voda

Inel nr.1.Inel de aur cu diametru de 15 mm, greutate 9,12 gr. Verigă cu secţiunea trapezoidală lărgită către montură, turnată odată cu chatonul. Pe latura exterioară a verigii inscripţie în limba latină cu majuscule gotice. La începutul inscripţiei o cruce Lancré, cuvintele despărţite de câte o rozetă. Celelalte două laturi exterioare oblice ornamentate cu romburi niellate. De o parte şi de alta a monturii câte un câmp trapezoidal cu o floare înscrisă într-o stea cu opt colţuri. Într-o parte o mică inscripţie: AL-MA. Chatonul oval cu margine lată şi oRead More
Fragment din lucrarea  “Istorie uitată” (Lucrare în pregătire) Autori: Cornel Bîrsan, Cristian Moşneanu, Adrian Anghel

Posted On May 18, 2016By PetroniusIn Istorie

Obiceiuri valahe în Evul Mediu

Ȋncepând cu secolul XV, ȋn Ţara Românească, apar unele obiceiuri “importate”de la Otomani (lucru care atestă că influenţa lor ȋn această perioadă este una destul de ȋnsemnată), obiceiuri care se adaugă peste cele pământeṣti. Ȋmbrăcămintea celor bogaţi din Muntenia era una foarte elegantă, din stofe de lână, mătase ṣi fir de aur. Bărbaţii erau de statură ȋnaltă ṣi purtau barbă. Atât bărbaţii cât ṣi femeile erau văzuţi de către cei care călcau ȋn Valahia a fi oameni foarte frumoṣi. La fel ca Ungurii, Polonezii ṣi Turcii purtau haină lungă, darRead More
sursa imaginii :http://www.babelink.us/product_info.php?products_id=78
181d.Hr. – Istoricul antic Lucian aminteşte de sacrificiile aduse ȋn acei ani de geţii lui Zamolxe, indicând aici nu numai pe geto-dacii din Dacia Romană, ci şi pe dacii liberişi pe geţii de dinjos de Dunăre şi pe cei strămutaţi de Aelius Cato (consul roman). Geţii liberi sunt numiți sciţi de către Lucian. 193d.Hr. – Clement Alexandrianul[1] laudă disciplinele filozofice ale unor popoare barbare, printre care ȋi aminteşte pe geţi şi pe odrişi, afirmând că aceştia au folosit filozofia public de foarte multă vreme. Laudă drept fapte cunoscute ale epociiRead More
Nunta-in-Tara-Romaneasca-cromolitografie-de-Lanzedelly-inceputul-secolului-al-XIX-lea

Posted On March 23, 2016By PetroniusIn Istorie

Istoria Valahiei, în date (III)

1444, aprilie - Începe  a doua domnie a lui Vlad Dracul 1444 – Regele Ungariei Vladislav I declanşează un nou război contra otomanilor având, în fruntea oştilor, pe Iancu de Hunedoara. Vlad Dracul îi este alături lui Iancu cu o oaste de 7000 de ostaşi 1445 -  Are loc o expediţie a flotei burgunde pe Dunăre, cu scopul de a-l găsi pe regele Vladislav I despre care se credea că încă mai trăieşte. Flota avea, deasemenea, ca ţel demararea unei noi campanii contra turcilor, Vlad li se alătură şi împreunăRead More
VladDadDave

Posted On March 21, 2016By PetroniusIn Istorie

Istoria Valahiei, în date (II)

…începând cu Mircea cel Bătrân 1422, 23 octombrie - Începe prima domnie a lui Dan al II-lea 1423 - La ȋnceputul anului 1423, o armată turcească trece  Dunărea cu scopul de a-l alunga pe Dan ṣi de-al ȋnscăuna pe văru său Radu Praznaglava 1423, 3 februarie - Dan al II-lea reuseṣte să repurteze o glorioasă victorie asupra  turcilor, pe câmpul de luptă pierzându-ṣi viţa 36.000 de soldaţi otomani 1424 - Cu sprijim militar unguresc, la ȋnceputul anului 1524 Dan al II-lea duce o nouă luptă cu Praznaglava, luptă ce seRead More
Mircea Cel batran

Posted On March 14, 2016By PetroniusIn Istorie

Istoria Valahiei, în date (I)

(…) … începând cu Mircea cel Bătrân 1385, 1 Ianuarie - Dan I şi Mircea cel Bătrân ajung pe tronul Valahiei, fiind asociaţi la domnie 1386 -  Dan I este ucis de către ţarul bulgar de Târnovo, Ivan Şiman, însă data exactă nefiind nespecificând 1386, 23 septembrie – Ajunge pe tronul Valahiei Mircea cel Bătrân 1389 – Este atestat, ȋntâia oară, ȋn documente  funcția de stolnic 1389, 4 septembrie – Primul vornic, ce apare ȋntr-un act oficial, în persoana lui Jupân Valdislav 1389, 15 iunie – Are loc Bătălia deRead More
Portret Mihai viteazul

Posted On February 16, 2016By PetroniusIn Istorie

Mihai Viteazul în preajma domniei (III)

Cel de-al doilea pretendent, ce îşi încearcă norocul, este Radu, fiul Chiajnei şi al lui Mircea Ciobanu care se turceşte la o fragedă vârstă (1570). După acest eveniment, Radu se găseşte în anturajul lui Selim, apoi în cel al cumnatului său Murad (viitorul sultan care are ca primă soţie una din fiicele Chaijnei), ducând o viață liniştită şi plină de beţii. Gustul pentru domnie îi vine abia la 19 de ani distanță după turcire, când în anul 1589 încearcă să ajungă voievod în locul lui Mihnea. Cu toate acestea, IaneRead More
M.V1

Posted On February 15, 2016By PetroniusIn Istorie

Mihai Viteazul în preajma domniei (II)

În ajunul preluării puterii de către Mihai, Imperiu Otoman se găsea într-un regres continuu datorită proastei administraţii făcute de sultan. Spahii ce aveu feude au ajuns a nu mai merge la luptă şi nu mai dădeau călăreţi, ienicerii nu se mai îndurau să părăsească “odihna plăcută” în detrimentul luptelor din Persia, guvernatorii din provinciile Imperiului trăgeau doar pentru ei, în loc să trimită bani pentru visteria sultanului, astfel încât se crease o “ierarhie de bacşis” ce garanta fiecăruia dintere “nesfârşiţii vinovaţi” iertarea pentru greşelile făcute împotriva orânduirii otomane.  În ceea Read More
M.V

Posted On February 11, 2016By PetroniusIn Istorie

Mihai Viteazul în preajma domniei (I)

Este clar că Mihai se naşte în anul 1558, fiind fiul nelegitim al lui Pătraşcu cel bun şi al Teodorei. Creşte, se pare ”în ograda” soţului Teodorei, Constanin Bozios  un grec ce se afla la curtea lui Pătraşcu (după unele surse, Teodora rămâne văduvă la un moment dat). Totuşi, viitorul lui Mihai stă tot timpul sub “steaua” unchiului Iane, fratele mamei, care îl ţine pe lângă el.  Deasemenea, creşterea pe scara socială a lui Mihai este în strânsă legătură cu “avansarea” lui Iane. Cei doi erau atât de apropiaţi încâtRead More
Mihai Viteazul

Posted On February 7, 2016By PetroniusIn Istorie

Ibovnicele lui Mihai Viteazul

Un argument în plus că Mihai este fiul lui Pătraşcu este dat şi de faptul că îi moşteneşte acestuia o latură a caracterului său şi anume că era un mare „iubitoriu” de zămislire dumnezeească din costa lui Adam. Aşadar, ştim că cea mai cunoscută ibovnică cu care s-a iubit Mihai este Tudora din Târgşor cu care are o fată în persona Marulei (care se mărită ulterior cu unul din marii boieri ai ţării – clucerul Socol Cornăţeanu). Totuşi nu aceasta este femeia pe care Mihai Viteazul a iubit-o cel maiRead More
muntii-ca-turmele

Posted On February 1, 2016By PetroniusIn Istorie

Kogaion muntele sacru al geto-dacilor

Un lucru foarte important, pe care îl aflăm de la Strabo, este legat de  un anumit spaţiu spiritual unde aveau loc procesele iniţiatice. După cum reiese din spusele marelui istoric antic, zona această era denumită Kogaionon sau Kogaion. Textul original al lui Strabo, scris în limba greacă veche, unde se găsesc informaţii despre “muntele sacru” sună în felul următor:  “ă5â legetai gar tina tôn Getôn onoma Zamolxin douleusai Pythagorai kai tina tôn ouraniôn par’ ekeinou mathein, ta de kai par’ Aiguptiôn planêthenta kai mechri deuro: epanelthonta d’ eis tên oikeianRead More
starea tarii romanesti
Exploatarea subsolului O altă sursă de venit, foarte importantă, este reprezentată de sare ṣi aramă. Ocnele de sare se aflau ȋn stăpânirea Domnului care le concesiona ṣi lua zeciuială pentru ele. Cea mai importantă ocnă este cea de lângă Vâlcenu denumită Ocnele Mari. Sarea se exporta  la sud de Dunăre ṣi reprezenta una dintre cele mai importante surse de venit ale ţării. Legat de acest fapt, Vlad al II-lea Dracul, fiul lui Mircea, spune despre cetatea Giurgiu că “nici o piatră din acest castel nu e care să nu fiRead More
Wallachia_Mircea_the_Elder
1. Clasele sociale Despre numărul de locuitori din acea perioadă nu avem nici un fel de informaţie, abia ȋn timpul lui Vlad Ţepeṣ se aproximează la aproximativ 500 000 de suflete.  Populaţia era, cu siguranţă, mai densă ȋn zonele fertile ale Dunării, a bălţilor, lângă marile târguri, ṣi mult mai rară ȋn câmpia Bărăganului. După cum spune cronicarul Chalkokondyl, valahii de la ȋnceputul secolului XV erau majoritari ţărani ce se ocupau cu păstoritul. Oraṣele principale atunci (Argeş, Târgovişte, Severin, Bistriţa, Târgu Jiu, Râmnic, Câmpulung, Piteşti, Giurgiu, Brăila, Turnu) sunt legateRead More
Valahaia-harta-Muntenia-1737
I. Aṣezări, populaţie ṣi căi de comunicaţie Ţara Românească, la ȋnceputul secolului XV, se ȋncadra din punct de vedere social, politic ṣi economic, ȋn rândul civilizaţiilor europene medievale. “Realitatea demografică se ȋntemeiază pe continuitatea românilor ȋn spaţiul carpatic ṣi pe unitatea de limbă” (Dinu C. Giurscu, Ţara Românească ȋntre secolele XIV-XV, Editura Ştiinţifică, Bucureṣti, 1973, p. 6). Din punctul de vedere al populaţiei, ţara era formată, aproape ȋn totalitate, din români, alături de care convieţuiau ȋn câteva oraṣe ṣi târguri, comunităţi mici de saṣi, secui, unguri, raguzeni, greci, iar ȋnRead More