Discipline de cultură generală

Posted On February 23, 2014 By In Interviuri With 5309 Views

Discipline de cultură generală (2)

Școala românească gândită și organizată de cel mai ilustru ministru al învățământului românesc, Spiru HaretDumitru Anghel: - Am reținut din episodul anterior că profesorul de limba și literatura română din învățământul comercial, gândit și organizat de Spiru Haret, avea multiple preocupări, atât cu privire la descoperirea talentelor native ale unor elevi, cât și la șlefuirea acestor talente în cadrul unor cercuri sau cenacluri, fie literare, de artă dramatică, fie de la alte discipline culturale. Cititorii ar fi interesați să cunoască cum și în ce condiții era organizat un astfel de cerc de artă dramatică al elevilor din cadrul unui liceu comercial…

Gheorghe Gorincu: - Îmi amintesc, cu multă plăcere și satisfacție, despre ce a însemnat pentru elevul din acea perioadă, Gheorghe Gorincu, atât disciplinele școlare cât și preocupările extrașcolare reținute de la profesorul D. Crainicu. Astfel, orele de limba și literatura română erau cele mai dense și interesante, pentru că punea accentul pe starea prezentă a culturii și literaturii române, în condițiile frământărilor politice, în care Lucian Blaga publica Trilogia valorilor, Tudor Arghezi tipărea revista Bilete de papagal, Camil Petrescu volumele I, II și III de teatru, Șerban Cioculescu – Viața și opera lui I.L. Caragiale ș.a.

D.A.: - Cum și în ce fel au fost folosite aceste cunoștințe de către fostul elev Gheorghe Gorincu atunci și în continuare?

G.G.: - Da. Ar fi de reținut faptul că profesorul D. Crainicu era preocupat să-i dirijeze pe învățăceii săi spre cunoașterea unor activități conexe orelor predate la clasă. Așa, de exemplu, a solicitat elevului de atunci Gheorghe Gorincu, din clasa a șasea, să prezinte, în cadrul unui așa-zis cerc cultural organizat pentru elevii din clasele a șaptea și a opta, o comunicare despre Ion Luca Caragiale.

D.A.: - Să înțeleg că nu întâmplător vi s-a încredințat să prezentați această comunicare…

G.G.: - Da, este adevărat. Profesorul D. Crainicu a reținut, încă de la orele de predare la clasă, interesul manifestat față de acest autor, prezentat de către scriitorul și criticul literar Șerban Cioculescu. Cu toate 1acestea, solicitarea profesorului a fost primită cu o oarecare rezervă, mai ales că urma să prezint o astfel de comunicare în fața elevilor din clasele superioare (a șaptea și a opta). Totuși, pe baza unei bibliografii recomandate și din datele culese din publicațiile vremii, am reușit să elaborez o primă schiță.

D.A.: - Ce a urmat?

G.G.: - Am fost încurajat, fiind solicitat ca, după finisare, să prezint această comunicare în cadrul cercului literar despre care s-a mai vorbit. Comunicarea a fost primită cu mult interes, apreciindu-se multitudinea informațiilor și în final, deosebit de apreciată.

Această apreciere a condus la hotărârea profesorului D. Crainicu de a se implica în înființarea și coordonarea unui cerc de artă dramatică al elevilor din cadrul Liceului Comercial din Suceava. Spun aceasta, deoarece profesorul în cauză intuia că activitatea desfășurată în cadrul acestui cerc, mai ales pe scenă, va însemna o preocupare și chiar o dorință din partea viitorilor economiști de a se afirma, de data aceasta, în cadrul unor colective de persoane fizice sau juridice, cu care vor veni în contact în perioadele următoare.

D.A.: - Cititorii ar fi interesați să cunoască cum și în ce condiții și-a desfășurat activitatea un astfel de cerc, oarecum inedit pentru învățământul comercial din acea perioadă…

G.G.: - Este adevărat, nu a fost o activitate prea ușoară, deoarece în cadrul Liceului Comercial erau înscriși numai băieți și, în consecință, lipseau partenerele de scenă. În aceste condiții, s-a apelat la conducerea Liceului Teoretic de Fete “Doamna Maria” din Suceava pentru o eventuală colaborare. Conducerea liceului în cauză a fost plăcut impresionată de înființarea acestui cerc, dar și-ar fi dorit ca acesta să funcționeze în cadrul Liceului de Fete.

Discipline de cultură generală (2)D.A.: - Cum s-a rezolvat această cerere de colaborare?

G.G.: - Până la urmă, în cadrul cercului de artă dramatică înființat la Liceul Comercial din Suceava, și-au făcut apariția partenerele de scenă, și anume: fostele eleve Tamara Buciuceanu, Iulia Buciuceanu și Irma Bilat, recomandate de Liceul de Fete, asigurându-se în felul acesta cerințele necesare punerii în scenă pentru publicul sucevean din acea perioadă a unor piese de teatru.

D.A.: - Fiind vorba despre o viitoare mare artistă, Tamara Buciuceanu, cititorii ar fi interesați să cunoască activitatea de pe scenă a acestui cerc de elevi, precum și rezultatele obținute…

G.G.: - Pentru aceasta, o să redau câteva aprecieri din presa vremii despre această colaborare și, în final, rezultatele obținute pentru publicul sucevean. Spun aceasta, deoarece în acea perioadă nu exista, la Suceava, o activitate teatrală. Iată un fragment dintr-un articol apărut în numărul din 7 februarie 1946 al ziarului “Lupta poporului” din Suceava: “Spectacolul dat de Societatea «Nicolae Bălcescu» de pe lângă Liceul Comercial de Băieți a fost pentru publicul sucevean o nouă dovadă că elementele talentate nu lipsesc din rândul tineretului școlar. Comedia «Cine răspunde?» de T. Pătrășcanu a prezentat aspecte foarte Discipline de cultură generală (2)reușite, culminând cu scene de real efect. Artiștii au jucat bine, îndeosebi evidențiindu-se elevul Gorincu Gheorghe, clasa a VII-a, și elevele Buciuceanu Tamara și Bilat Irma de la Liceul Doamna Maria. Este de remarcat perfecta colaborare dintre Liceul Comercial de Băieți și Liceul “Doamna Maria”, colaborare care nu poate duce decât spre frumoase realizări, având în vedere că în fruntea acestor instituții se află doi vrednici animatori ai tineretului, cum sunt domnul director Miclea și doamna directoare Almazova. De asemenea, printre animatori s-a aflat profesorul Crainicu, prin munca lui realizându-se această importantă serbare”. Într-un alt număr al ziarului sucevean, din 10 mai 1947, dedicat activităților teatrale, sunt elogiați “actorii” de la Liceul Comercial de Băieți și de la Liceul Doamna Maria, elevii Gorincu Gheorghe și Buciuceanu Tamara, după prestația lor în comedia “Coana Chirița la Iași” de Vasile Alecsandri, sau în spectacolul de la Teatrul Dom Polschi cu piesa “Vicleniile lui Scapin” de Molière, unde au mai fost evidențiați, alături de mine și de Tamara, elevi de la Liceul Comercial.

În încheiere, ar fi de reținut că învățământul comercial gândit și organizat de Spiru Haret asigura profesorilor de cultură generală cadrul necesar abordării unor activități multidisciplinare, indispensabile, se spunea atunci, oricărui economist.

Despre activitatea desfășurată de către profesorii de cultură generală de la alte discipline, cât și despre activitatea fostelor eleve Tamara și Iulia Buciuceanu, la Suceava și apoi în țară, în episodul următor.

 - va urma -

Tags : ,

One Response

  1. Arta in ntoate formele sale. Interesant si revigoranta aceasta lectie de metodologie, de abordare a disciplinelor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *