Școala românească gândită și organizată de cel mai ilustru ministru al învățământului românesc, Spiru Haret

Posted On March 4, 2014 By In Interviuri With 5019 Views

Despre cadrele didactice

Școala românească gândită și organizată de cel mai ilustru ministru al învățământului românesc, Spiru HaretDumitru Anghel: - Am înțeles din episodul anterior că gândirea lui Spiru Haret era aplecată și asupra felului cum se asigura predarea noilor cunoștințe de cultură generală. Probabil, vă refereați și la felul cum erau selectați acești profesori…

Gheorghe Gorincu: - Cam așa ceva. Așa după cum s-a mai precizat, atât în cadrul Liceului Teoretic cât și în cel Comercial, atât conținutul cât și indicațiile metodologice de predare a cunoștințelor de cultură generală, erau cam aceleași, cu o singură deosebire potrivit căreia în regulamentele învățământului comercial se indica adaptarea conținutului acestor discipline la specificul comercial. Față de această cerință, îmi amintesc că în perioada cât am fost elev la Liceul Comercial s-a apelat, în majoritatea cazurilor, la unii profesori cu multă experiență în învățământ, întrucât conținutul disciplinelor ce se cereau asimilate de către elevi trebuia, obligatoriu, să îmbogățească treptat, în cei opt ani de studii, bagajul de cunoștințe specifice activităților comerciale și bancare și, de aici, legătura acestora cu cerințele economiei românești.

D.A.: - Puteți să prezentați și câteva exemple? Diversitatea disciplinelor de specialitate

G.G.: - Da! Predarea limbii franceze, prevăzută în programa școlară pentru o perioadă de opt ani, a fost încredințată profesorului Stino George Aurel, licențiat în Litere la Universitatea din iași, în perioada 1920-1924, cel care a predat limba franceză aproape toată viața la Fălticeni, concomitent cu o activitate prestigioasă de publicist. Concepțiile sale cu privire la activitatea social-culturală și economică a vremii erau găzduite de ziare și reviste deosebit de prestigioase, cum au fost: Neamul Românesc, Universul, Cucet clar, Adevărul literar și artistic, Revista scriitorilor și scriitoarelor ș.a. Îmi amintesc că aceste concepții, găzduite de ziarele și revistele vremii, se regăseau și în retroversiunile și, respectiv, conversațiile pe marginea textelor de limba franceză, indicate de programa de învățământ. În acea perioadă, de o mare importanță pentru elevi erau și manualele școlare de limba franceză, în cadrul cărora textele ce se cereau studiate se refereau la activități comerciale naționale și internaționale, însoțite în aproape toate cazurile de imagini. În felul acesta, cunoștințele de limba franceză erau asimilate cu interes și cu multă plăcere, în fiecare an școlar, asigurându-se, în felul acesta, o pregătire necesară pentru activitățile comerciale în cadrul cărora urmau să fie angajați viitorii economiști.

D.A.: - Și, în continuare?

G.G.: - Tot în cadrul învățământului comercial din Fălticeni, a funcționat și profesorul de matematică Mazere Ion, cu o prestigioasă activitate atât la catedră cât și în domeniul public: primar al orașului Fălticeni, prefect al fostului județ Baia în mai multe perioade și apoi director al învățământului liceal din orașul moldav într-un număr important de ani, activități care i-au servit pentru adaptarea în cele mai bune condițiuni a prevederilDiversitatea disciplinelor de specialitateor programelor de învățământ pentru obiectul matematică la profilul învățământului comercial. Datorită experienței sale didactice, dar mai ales pe linia coordonării unor activități social-economice, profesorul Mazere Ion reușea să prezinte elevilor atât o aritmetică rațională cât și elemente de calcul algebric, cu multiple aplicații în activitățile specifice liceului comercial, cum au fost: operațiunile bancare și de schimb, operațiunile de bursă și, nu în ultimul rând, operațiunile de asigurări. Toate acestea erau legate direct atât de activitățile comerciale și bancare în cadrul cărora viitorii absolvenți din acea perioadă erau chemați să profeseze funcția de economist, cât și pentru adaptarea acestor cunoștințe la cerințele economiei românești.

Pentru unele elemente de zoologie, botanică și mineralogie ce se cereau aplicate, la activitățile de comerț și industrie, a funcționat în cadrul învățământului comercial, profesorul de științele naturii Vasile Ciurea, cu multiple preocupări în domeniul cercetării arheologice, identificând o multitudine de așezări preistorice, printre care și în localitatea Baia, fosta capitală a Moldovei, realizând chiar și o hartă a siturilor din fostul județ Baia. Tot în cadrul activităților desfășurate de profesorul Vasile Ciurea, istoria a reținut și principala sa preocupare științifică, aceea de a creea un muzeu al Fălticenilor, organizat pe secțiuni, cu colecții deosebit de valoroase privind istoria mai îndepărtată sau mai apropiată atât a orașului amintit mai sus cât și a Moldovei. S-a mai reținut căDiversitatea disciplinelor de specialitate

profesorul Vasile Ciurea s-a afirmat și în spațiul public, fiind în mai multe rânduri primar al orașului, prefect al fostului județ Baia, senator și deputat liberal. Toate aceste activități benefice societății românești au asigurat profesorului Vasile Ciurea posibilitatea să adapteze în cele mai bune condițiuni conținutul disciplinelor prevăzute în programa de învățământ la cerințele economiei românești. După 1948, în loc de recunoștință pentru îmbogățirea patrimoniului cultural-educativ din acea perioadă, profesorului Vasile Ciurea i s-au luat pensia și casa, fixându-i-se un domiciliu forțat la Mărășești, supraviețuind din ajutoarele primite de la prietenii din țară.

Ca profesor în cadrul învățământului comercial din acea perioadă a fost încadrat și sculptorul Ion Irimescu, căruia i s-a încredințat să predea la clasele de elevi caligrafia și desenul. Scrisul cursiv, scrisul rond și chiar cel gotic erau discipline prevăzute în programa de învățământ în toți acești ani de studii. Aceasta, deoarece, atât pentru evidențierea operațiunilor curente în registrele contabile, cât și în documentele periodice de natura balanțelor de verificare și a bilanțului contabil se folosea scrisul cursiv, rond sau gotic, în funcție de importanța operațiunilor ce se cereau subliniate prin scris. Importanța și seriozitatea unei firme comerciale din acea perioadă putea fi apreciată de către partenerii de afaceri sau de către alte persoane juridice și în funcție de felul în care erau scrise operațiunile curente și periodice în documentele cerute de legislația contabilă specifică perioadei.

Istoria și geografia erau prevăzute în programa de învățământ pentru toți anii de studii, ca și pentru liceele teoretice, cu singura deosebire că, pentru învățământul comercial, profesorii cărora li se încredința predarea Diversitatea disciplinelor de specialitateacestor discipline aveau obligația să adapteze conținutul acestora la profilul școlii. Așa, de exemplu, pentru istorie se cerea să se pună accentul pe evoluția vieții economice, iar la geografie pe latura economică.

În încheiere, s-ar putea aprecia că a existat o preocupare constantă a celor care au condus învățământul comercial de a se apela la personalități ale vremii, cu multă experiență didactică și cu preocupări atât în spațiul public cât și în cadrul unor activități social-culturale cu scopul ca, prin acestea, să se asigure legarea noilor cunoștințe de cultură generală de profilul școlii și, în final, de cerințele economiei românești specifice perioadei.

(Despre diversitatea și conținutul disciplinelor de specialitate, ce erau prevăzute în programele școlare pentru învățământul comercial din acea perioadă, în episodul următor).

 - va urma -

Tags : , ,

One Response

  1. Un dialog captivant, o incursiune in structura invatamantului. Interesant!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *