xxxxxx

Posted On March 20, 2014 By In Interviuri With 5825 Views

Postul Național de Radio – 1 Noiembrie 1928 (3)

ZIUA DE 1 NOIEMBRIE 1928, CÂND S-A INAUGURAT POSTUL NAȚIONAL DE RADIO, ÎN AMINTIRILE COPILULUI ȘI APOI ADOLESCENTULUI GEORGEL

xxxxxxData de 1 noiembrie 1928, fiind reținută de istorie ca ziua când s-a inaugurat Postul Național de Radio, a fost precedată de o întreagă perioadă de experimentare a activităților de radiofonie până în anul inaugurării și, în continuare, axându-se în principal pe cerințele programului de reformare a activităților de culturalizare a populației, atât din mediul urban cât, mai ales, din mediul rural.

În anul 1928 aveam trei ani. Mai târziu, în dorința de a cunoaște dacă au existat astfel de preocupări radiofonice, am aflat din documentele vremii că aderarea la un program de radiofonie care să vină în sprijinul concepțiilor lui Spiru Haret a fost făcută pentru prima dată de către un colectiv de radiofoniști din Marina Militară, probabil și datorită mijloacelor tehnice de care dispuneau la acea dată.

Astfel, în anul 1908, Serviciul Maritim Român a instalat primul post de radiotelegrafie la Constanța și apoi, mai târziu, încă trei posturi cu același conținut la Călărași, Giurgiu și Cernavodă, cu excepția anului 1912, când, din cauza unor conflicte armate din acea perioadă, au fost întrerupte legăturile telefonice și telegrafice prin fir, România fiind pusă în situația de a apela la radiofonie pentru a se putea comunica cu aliații.

În aceste condiții, s-a reținut concursul inginerilor Vintilă Brătianu și Emil Giurgea, pentru partea de radiofonie, și a inginerului Dimitrie Leonida, pentru cea electrică, reușindu- se, în final, să se instaleze în parcul Carol I din București un post de emisie- recepție pentru populația Bucureștiului. În continuare, în anul 1920, a funcționat un prim curs de radiocomunicații la Universitatea din București, iar în anul 1921, s-a făcut primul pas în sprijinul cerințelor lui Spiru Haret, înființându-se o rețea de posturi radio-telegrafice în mai multe localități din țară.

Începând cu anul 1924, profesorul universitar Dragomir Hurmuzescu, în fruntea unui grup de radioamatori, inițiază demersuri pentru înființarea unui post național de radiodifuziune, dorință îndeplinită la 1 1noiembrie 1928.

Ar mai fi de adăugat că, în luna noiembrie 1925, tot din inițiativa profesorului Hurmuzache, a fost difuzată prima emisiune în limba română, urmată de un program de divertisment în cadrul expoziției “Luna Bucureștilor”, iar, la sfârșitul anului 1925, se constituie Societatea Națională de Radiodifuziune din România, cu capital majoritar de stat. Societatea nou-înființată și-a permis ca, în aprilie 1928, să comande la firma Marconi’s Wirelles Telegraph Company Ltd. din Londra un post performant de emisie pentru întreg teritoriul țării. Tot în acest an societatea nou-înființată și-a permis să cumpere imobilul din strada General Berthelot nr. 60, în cadrul căruia a funcționat societatea, imobil care găzduiește și în prezent activitățile radiodifuziunii române.

În condițiile acestor activități premergătoare evenimentului, având și concursul unor personalități ale vremii, a fost posibil ca, la 1 noiembrie 1928, orele 17,00, însuși profesorul Dragomir Hurmuzescu să anunțe oficial inaugurarea primului post național de radio, cu apelul: Alo… alo… aici Radio București România.

Ziua de 1 noiembrie 1928, orele 17,00, a fost o zi memorabilă și în familia moșierului Gheorghe Tudoran și a copilului Georgel, când, la un aparat rudimentar, cu galene, s-a putut recepționa pentru prima dată apelul Alo… alo… aici Radio București România, atât pentru familie, pentru micuțul Georgel, cât și pentru unii invitați.

De altfel, mai târziu mi-am amintit că, la vârsta de trei ani, am fost pentru prima dată martor al unui eveniment deosebit de important pentru țara noastră, și anume inaugurarea primului post de radio național, București – România.

Evenimentul de la 1 noiembrie 1928 nu a scăpat neobservat. Atât presa din țară, dar mai ales cea din străinătate, au ținut să sublinieze importanța postului național de radio ca fiind singura instituție publică, din 2acea perioadă, chemată să asigure cerințele lui Spiru Haret privind culturalizarea și informarea populației din toate regiunile țării.

După câte îmi amintesc, începând cu prima lună din anul 1929, în programul noului post național de radio au fost introduse două rubrici emblematice: Ora satelor și Ora școlarilor.

Conținutul acestor emisiuni a fost deosebit de important, atât pentru populația din mediul urban cât, mai ales, din mediul rural, de pe întreg teritoriul României, asigurându-se, în felul acesta, posibilitatea ca emisiunile să fie recepționate atât individual cât, mai ales, în cadrul unor așezăminte de cultură din localitățile, comunele și satele țării.

În felul acesta, putem spune că indicațiile și concepțiile lui Spiru Haret de a se asigura informarea și culturalizarea populației de pe întreg teritoriul țării au fost realizate în bune condițiuni.

Alte activități cuprinse în programul postului național de radio, așa cum își amintește adolescentul de mai târziu Georgel, martor al acestor evenimente, vor fi prezentate în continuare…

 - va urma -

Tags : ,

One Response

  1. Nu stiam ca in 1928 a apartur postul de radio national. Urmaresc episoadele cu drag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *