Un an nou intersectat de două orânduiri (9)

Posted On April 8, 2014 By In Interviuri With 5484 Views

Un an nou intersectat de două orânduiri (9)

Un an nou intersectat de două orânduiri (9)1947 a fost anul când, până la 30 decembrie, în toate documentele vremii, era specificat faptul că, la baza conducerii statului, se afla monarhia constituțională, în care puterea era împărțită între suveran și corpul legislativ. În aceste condiții, deși existau unele controverse și frământări politice, totuși, datorită conducerii statului, după monarhia constituțională, cultura românească continua să fie îmbogățită cu noi opere de valoare. A reapărut Jurnalul literar sub conducerea lui George Călinescu; a fost publicată lucrarea Una sută una poeme de către Tudor Arghezi, 13 decembrie și alte poeme, aparținând lui Victor Eftimiu, precum și un studiu cu un fond economic intitulat Oameni și cărbuni în Valea Jiului, semnat de Geo Bogza și altele, motive pentru care monarhia, ca formă de guvernământ, a continuat să fie sprijinită și pe parcursul anului 1947. Cu toate acestea, spre sfârșitul acestui an, s-au produs unele evenimente, pregătite în secret, la indicația Moscovei, care să însemne pentru români o ruptură brutală cu trecutul, și anume: la 30 decembrie 1947, abdicarea regelui Mihai I și proclamarea Republicii Populare Române, care să aibă un prezidiu cu C.I. Parhon în calitate de președinte, însoțit de doi membri: Ștefan Voitec și Mihail Sadoveanu.

O să încep cu prima jumătate a anului 1947, când elevul de atunci al unui liceu comercial din Suceava avea de parcurs patru categorii de examene, de a căror finalitate depindea viața de student, și anume: încheierea situației școlare ca elev în clasa a șaptea, prezentarea la ultima sesiune de examen particular pentru clasa a opta (legislația de atunci permitea această susținere), prezentarea la examenul de bacalaureat și, în final, susținerea mult-râvnitului examen de admitere la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale din București. |in să precizez că economia românească se afla încă în suferință datorită secetei cumplite ce s-a abătut asupra nordului țării în anul 1947. Totuși, beneficiind de un program de învățâmânt eficient, organizat după preceptele haretiene și sprijinit de către orânduirea monarhistă, având și perspectiva că în anii următori mi se va asigura o temeinică pregătire pentru nevoile economiei românești am reușit să trec peste aceste obstacole și, la începutul toamnei anului 1947, să fiu declarat student în anul întâi al academiei despre care am vorbit, ca apoi, datorită reformei învățământului, să urmez Facultatea de Finanțe și Credit în cadrul Institutului de Științe Economice și Planificare București.

O să redau și câteva dintre momentele reținute, de data aceasta de către studentul Gheorghe Gorincu despre acel început de an universitar în cadrul fostei Academii de Științe Comerciale și Industriale din București.

Mi-amintesc că amfiteatrul în băncile căruia am fost așezați candidații pentru susținerea examenului scris de admitere era arhiplin cu studenți, unii proveniți de la alte facultăți, pentru a audia un curs de Monedă și credit susținut de către profesorul universitar Aurel Vijoli, un economist de notorietate, atunci președintele Băncii Naționale a României, expert în problemele de credit și disciplină monetară pe plan internațional și, mai ales, la condițiile economiei românești din acea perioadă. Săli pline făcea și profesorul universitar Victor Tufescu, de la catedra de Geografie Economică, ce mi-l amintea pe profesorul de aceeași specialitate de la Suceava, care reușea să fixeze pe harta globului pământesc locurile în cadrul cărora se desfășurau cele mai importante activități economice pe plan internațional, cu unele trimiteri la specificul și particularitățile românești. Un alt curs tot atât de interesant și pitoresc, în același timp, era cel de Matematici comerciale, ținut de profesorul universitar Mazilescu, doct și pedant, în costumul său impecabil și cu un papion în permanență asortat, care-și deschidea cursul cu ceremoniosul Doamnelor, domnișoarelor și domnilor studenți, am onoarea să vă prezint astăzi…, urmând aplauze furtunoase din partea studenților. Importantă pentru noi era și participarea la un curs de științe juridice, susținut de profesorul universitar Ghimpa. Prelegerile erau prezentate deosebit de accesibil, mai ales că cei din bănci luau cunoștință, pentru prima dată, de conținutul acestei discipline. Cursul de economie politică, specific economiei capitaliste, era susținut de profesorul universitar Mladinaț, care intuia, încă din acea perioadă, că în anii următori nu va mai avea ocazia să prezinte studenților un astfel de curs. La contabilitate, am avut surpriza să particip la prelegerile profesorului universitar C.G. Demetrescu, autor al unor manuale de contabilitate pentru învățământul liceal solicitate atât de către profesori cât și de către elevi pentru conținutul clar și deosebit de accesibil atât pentru partea teoretică cât și pentru cea practic-aplicativă.

Apropiindu-se vacanța de iarnă, o mare parte dintre studenții fălticeneni erau preocupați, încă de la București, să alcătuiască un program de sărbătorire al datinilor strămoșești la Fălticeni. Programul, în faza de început, a fost discutat în cadrul unui cerc al studenților fălticeneni, constituit ad-hoc, de către Mihai Gafița, atunci student al Universității din București. În urma discuțiilor purtate în cadrul acestui cerc, Mihai Gafița a propus să avem o întâlnire la Fălticeni în ziua de 23 decembrie, pentru a pune de acord programul de sărbătorire și cu opiniile studenților care frecventau facultățile din alte orașe ale țării.

Cu un mesaj purtat din om în om s-a reușit să se definitiveze un plan detaliat de sărbătorire. Pentru zilele Crăciunului, au fost selecționate colinde dirijate de studentul la Teologie Mișu Beraru, cunoscut cu astfel de preocupări din anii precedenți. Pentru sărbătorirea Anului Nou s-a decis ca urătorii, îmbrăcați în costume tradiționale, să se afle în preajma unui plug așezat pe o sanie, tras de patru boi, iar urările și refrenul Opriți plugul, măi, flăcăi, hăi, hăi hăi! să fie însoțite de mugetul așa-zisului buhai, prevăzut obligatoriu cu păr smuls în aceeași zi din coama unui cal, precum și cu pocnetele celor patru harapnice, răsucite cu migală din fire de cânepă și mânuite cu dibăcie de către patru studenți proveniți din mediul rural. Acest alai era programat să asigure urările de Anul Nou atât foștilor profesori cât și unor personalități ale vremii până la orele 23. După această oră, atât cetele de urători, cât și ceilalți studenți, precum și unii invitați și invitate urmau să participe la Balul studenților organizat la Casa Armatei din localitate.

În program, era prevăzut ca participanții să aleagă regina balului, cu dansul reginei, în acordul violonistului |urcă de la Pașcani și în aplauzele celor care au contribuit la alegerea reginei. Urma apoi surpriza numerelor câștigătoare ale unor obiecte așezate oarecum la vedere, în Tombola balului. În continuare, la dispoziția studenților se afla și un bufet cu produse specifice petrecerilor. Aici aș vrea să precizez că atât obiectele expuse în tombolă cât și produsele de la bufetul balului erau primite gratuit de la magazine ale orașului, cu sprijinul studenților evrei, fondurile obținute fiind destinate ajutorării studenților cu venituri modeste.

Cum și în ce condiții s-au încheiat petrecerile? În dimineața zilei de 1 ianuarie 1948, după o petrecere ca în vis, după o masă studențească în zorii zilei, participanții la petrecere aveau să afle, cu stupefacție, că în ziua de 30 decembrie 1947, în mare secret, s-a trecut de la orânduirea monarhică constituțională, cu abdicarea regelui Mihai I, la orânduirea socialistă, cu proclamarea Republicii Populare Române. Deci, de la o exuberanță specifică studenților, s-a trecut la o tăcere apăsătoare, considerându-se că anul 1947 care a trecut a fost și va fi, în continuare, ultimul an sărbătorit în condițiile tradițiilor românești.

Cu unele amănunte privind acest an nou intersectat de două orânduiri, voi reveni mai târziu.

 

Tags : ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *