Posted On April 11, 2016 By In Istorie With 1006 Views

Zamolxianismul în Dacia în timpul ocupaţiei romane

Zamolxianismul în Dacia în timpul ocupaţiei romane

sursa imaginii :http://www.babelink.us/product_info.php?products_id=78

181d.Hr. – Istoricul antic Lucian aminteşte de sacrificiile aduse ȋn acei ani de geţii lui Zamolxe, indicând aici nu numai pe geto-dacii din Dacia Romană, ci şi pe dacii liberişi pe geţii de dinjos de Dunăre şi pe cei strămutaţi de Aelius Cato (consul roman). Geţii liberi sunt numiți sciţi de către Lucian.

193d.Hr. – Clement Alexandrianul[1] laudă disciplinele filozofice ale unor popoare barbare, printre care ȋi aminteşte pe geţi şi pe odrişi, afirmând că aceştia au folosit filozofia public de foarte multă vreme. Laudă drept fapte cunoscute ale epocii sale, obiceiurile geţilor, doctrina lor zamolxianistă referitoare la nemurirea sufletului, resemnarea lor ȋn faţa morţii, grija de a onora eroii  şi pe înțelepţii națiunii lor.

211 d.Hr. - Dacii sunt lăudaţi de Tertulian[2], pentru că unii dintre ei erau de pe acum creştini, nu se ştie dacă se referea la dacii din Dacia Traiană sau la cei liberi, cu precădere putem intui că se referă la cei din urmă.

213 d.Hr.- Caracalla pentru că şi-a ucis fratele, Geta, a fost numit, spune Sparzian, Geticus Maximus.

250d.Hr.Origene[3] aflat ȋn Egipt ia apărarea creştinilor ȋmpotriva filozofului Celius şi afirmă că geţii aveau multe aspect asemănătoare doctrinei iudeilor. Origene adaugă că nu ştie dacă ȋn Egipt se găseau scrieri antice ale geților.Printre doctrinele comune ale iudeilor și daciloraminteşte de: Dogma nemuririi sufletului, nici o aluzie la metempsihoza, pontificat şi ierarhie, continua prezenţă a Divinităţii, aşteptarea venirii lui Zamolxe vs. a Mântuitorului, poporul ales.

250 d.Hr. - Grecii scriau numeroase poveşti ȋn care apare Zamolxe.

250 d.Hr. – Continuă la romani cursul monedelor dacice cu Dacia Capta, amintind de invaziile continueale geto-dacilor din Dacia Liberă. Există deci, clar, (cel puțin pânăîn anul 250) o Dacie Liberă mereu ȋn război cu cea Romană.

Concluzionând, în secolele II-III era noastră:

-Pe tot arealul ȋntregii Ronii precum şi ȋn zonele de dinjos de Dunâre exista unitar cultul lui Zamolxe;

-Marii teologi creştini de la ȋnceputul creştinismului găsesc asemănări ȋntre dogmele Iehovine şi cele Zamolxiene, ceea ce ne ȋntăreşte şi mai tare convingerea că, pe actualulteritoriu al României, crtinarea s-a făcut lin,fiind de fapt o trecere naturală, perceptele dacice nefiind ȋnlocuite.

-Se ştia despre  existenţa unei scrieri a geţilor şi că se lua ȋn calcul faptul că  ȋn  Egipt se găseau asemenea scrieri.

-Pe lângă Dacia Romană exista clar şi un areal pe care ȋl putem numi Dacia Liberă, ceea ce ne indică foarte clar că “așa-zisa romanizare” nu s-a facut pe tot arealul ţării noastre.

- Teologii creştini vorbeau despre o filozofie a geților ceea ce ne duce cu gândul că locuitorii de aici nu erau nici pe departe nişte “barbari”.  Doar o civilizaţie foarte bine dezvoltată poate avea o filozofie despre viaţă atât de apreciată.

____

[1] Clement al Alexandriei (Titus Flavius Clemens), a fost primul teolog cu renume din Biserica Ortodoxă a Alexandriei. El s-a născut pe la mijlocul secolului al II-lea şi a trecut la cele veșnice  între anii 211 şi 216.

[2] Tertulian, născut Quintus Septimius Florens, (n. ca. 150, Cartagina – d. după 220, Cartagina) a fost un scriitor creștin timpuriu, primul scriitor patristic care a publicat în limba latină, motiv pentru care a fost numit „părintele creștinătății apusene” și „fondatorul teologiei vestice”. Tertulian este primul autor care a folosit cuvântul Trinitas ca echivalent pentru grecescul τριάς, pentru a desemna Sfânta Treime.

[3] Origene (în greacă: Ωριγένης, ca. 185 – ca. 254) a fost un învățat și teolog creștin și considerat ca fiind unul dintre cei mai reputați Sfinți Părinți ai Bisericii.[necesită citare] Se crede că s-a născut în Alexandria (Egipt) și că a decedat la Tyr / Tir, în Fenicia.

___

Date cronologice extrase din “Fastci Getci o Gotici”, Carlo Troia, ediţie reeditată de Fundaţia Gândirea, Bucureşti, 2013.

Tags : , ,

About

Petronius

Uneori visător, alteori pragmatic , încrezator dar și mizantop… amestec de eter și substanţă. De origine din ţara lui Foaie-verde și din neamul lui Fat-Frumos. Fiu de ţăran cu ȋnaintaşi eroi, iubitor de tot ce este frumos , chiar si a lucrurilor imperfecte căci acestea işi păstrează mai mult strălucirea rămânând aşa decât atunci când sunt desăvârșite. Nihil Sine Deo- convingere intimă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *