Posted On June 18, 2016 By In Editorial With 333 Views

Detractorii lui “AVVA”/părintele Ghelasie sunt și detractorii lui Eminescu, dar și ai neamului Daco-Valah (6)

C-EMINESCU ŞI DACIADegeaba-i primăvara - când Soarele apune

GEOGRAFIE SACRĂ, GEOGRAFIE DINAMICĂ – ÎN POEZIA EMINESCIANĂ

…Iată ce precis şi, deci, sacru-poetic (“POESIS” înseamnă, în semantica dezvoltată a elinei,  DESCRIEREA EXPRESIVĂ A SACRALITĂŢII!) este Avva GHELASIE, în nuanţările lui, privind starea spirituală a lui EMINESCU – aceea de “SFÂNT AL PĂMÂNTULUI” (…iar nu “sfânt laic”…!!!):

Taina prin care ”Cerul tinde să COBOARE şi să se ODIHNEASCĂ pe Pământ”, este o MEMORIE ancestrală. În sensul Creştin, Pământul nu mai este ”contrazicerea” Cerului, ci BISERICA în care Cerul se ”FACE TRUP-EUHARISTIE”.

”SFINŢENIA Pământului” este ”SFINŢENIA FIRII Pământeşti”, care poate să PRIMEASCĂ şi SUPRADIMENSIUNEA Cerului.

”SFINŢENIA Pământului” nu este în ”VIRTUŢI de Cer ”, ci în ”VIRTUŢI de Pământ”, ce se pot ”ÎMPLETI” reciproc. 

Dacă CERUL a fost ”zguduit” de ”păcatul căderii Îngerilor”, Pământul este şi el ”stricat de păcatul adamic”.

ADAM cel în sine, aşa cum l-a Creat DUMNEZEU, are ”FIREA Pământeasca BUNĂ” şi doar păcatul i-a adăugat şi o ”parte a răului”.

”VIRTUTEA FIRII BUNE Pământeşti” este de altă categorie, faţă de ”VIRTUTEA Suprafirească de Cer.

 MIHAI EMINESCU

Poetul MIHAI EMINESCU nu este un Sfânt de Cer, ci un ”SFÂNT DE PĂMÂNT”.

FIREA Pământului este ”CHEMAREA IUBIRII de CER ” de a VENI să se ”ODIHNEASCĂ pe Pământ”.

SFINŢENIA Pământului nu este ”transformarea în cer”, ci este ”PRIMIREA ŞI ODIHNA CERULUI pe Pământ (nota noastră: GENIAL!).

Este o Mare Taină această ”ODIHNĂ a CERULUI pe Pământ”, care este la toţi Sfinţii, dar şi separat, ca ”FIREA în sine a Pământului”.

Poetul MIHAI EMINESCU este,  prin excelenţă, ”EVANGHELISTUL SFINŢENIEI Pământului”.

”CRUCEA SFINŢENIEI Pământului” este o ”CRUCE a Pământului”. ”GOLGOTA CRUCII Pământului” – este Drumul ”INTRĂRII în ODIHNĂ-CASA Pământului”.

Este o ”dramă a CASEI pustiite” şi un RAI al ”CASEI VENIRII şi ODIHNEI celor ASTEPTAŢI”.

MIHAI EMINESCU este ”Sfântul dramei CASEI pustiite” şi, totodată, PROFETUL ”CASEI ODIHNEI ÎMPLINITE”.

La EMINESCU nu căutam ”Sfinţenia de CER”, ci ”Taina CHEMĂRII CERULUI-Luceafărului” de a VENI pe Pământ.

”DORUL Pământului” nu este de a se RIDICA la CER, ci de a COBORÎ CERUL pe Pământ, ca ”NUNTĂ Pământeasca”, ca o ”CINĂ de Taină Pământească”(s.n.).

”NUNTA Pământească” nu este ”pat nupţial”, ci ”ODIHNA-VESELIA CASEI Pământeşti”.

Zisul ”Eros pământesc” este tocmai ”drama pământeasca”, ca o ”AŞTEPTARE a VENIRII Luceafărului CERESC”.

”IUBIREA este VENIREA şi ODIHNA”, iar Mireasa este ”DORUL” acesteia.

DOINIREA este CHEMAREA VENIRII Luceafărului, este însăşi ”IUBIREA Sfântă Pământească”, cea care nu se împlineşte decât în ”ÎNTÂLNIREA” reciprocă.

EMINESCU este ”EVANGHELISTUL DOINIRII IUBIRII Pământesti” şi asa îl putem considera ”SFÂNTUL Pământului”.

Aşa, şi Pământul poate ”STA FAŢĂ catre FAŢĂ cu CERUL”, fără amestecare.

”Patima păcătoasă” a Pământului este mereu în ”crucificare” cu ”Virtutea Pământului”, şi la Eminescu este, cu prisosinţă, evidenţiată aceasta. Dacă Eminescu, ca Persoană proprie, trece el însuşi prin toate ”patimile pământului”, tot el se zbate să iasă din această ”subterană a iadului pământesc”.

Viaţa lui EMINESCU este ”CRUCIFICAREA subteranei pământesti”, din care iese ”Biruitor şi ÎNVIAT”.

EMINESCU a ”LUAT toată subterana Neamului Românesc” şi a ”PURTAT-O” ca pe o ”ASEMĂNARE MESSIANICĂ”.

EMINESCU este ”Profetul Ilie ROMÂN”, care ”NU a MURIT”, ci a rămas cu ”Trupul pe Pământ”, să ”DOINEASCĂ” mereu Plânsul acestui Pământ; pustiirea CASEI Pământesti; IUBIREA părăsită; CREDINŢA uitată; cotropirea străină; micimea pervertirii urmaşilor nedemni.

”CASA ROMÂNEASCĂ” nu poate fi niciodată fără ”EVANGHELIA DOINIRII” lui Eminescu, Evanghelistul IOAN al acestui Pământ şi Neam.

EMINESCU este PROFET, APOSTOL, ”OMUL cel de TAINĂ şi cel MARE al Pământului” este ”SFÂNTUL Pământului”, este ”VEŞNICUL TÂNĂR-FĂT-FRUMOS”, este LUCEAFĂRUL, este ”ICONICUL pământesc” din noi… “(s.n.)

…fireşte, cu icosurile şi condacele de BUNĂ ŞI SFÂNTĂ RÂNDUIALĂ/ARMONIE DUMNEZEIASCĂ:

Condacul 1
Şi Pământul are un Chip, din care se Nasc Făpturile şi Neamurile lor, şi acestea se OGLINDESC ca STELE si LUCEFERI pe Cerul de SUS, în care se ODIHNESC ÎMPREUNĂ, şi tu un LUCEAFĂR fiind, îţi Cântăm:

Veseleşte-te, Mihai Eminescu, LUCEAFĂRUL cu DORUL de Pământ!

Icosul 1

Însuşi DUMNEZEU DOREŞTE să COBOARE pe Pământ şi FERICIT eşti tu, Mihai Eminescu, că ”DORUL Pământului” l-ai avut şi DOINITORUL său te-ai făcut, ”LACRIMĂ de Pământ”:
Veseleşte-te, Lacrimă de Făt-Frumos;

Veseleşte-te, Lacrimă de HRISTOS;

Veseleşte-te, Lacrimă de TAINĂ;

Veseleşte-te, Lacrimă de ICOANĂ;

Veseleşte-te, Lacrimă din LACRIMĂ;

Veseleşte-te, Lacrimă de VEŞNICIE;

Veseleşte-te, Mihai Eminescu, LUCEAFĂRUL cu DORUL de Pământ!

Condacul al 2-lea

LACRIMA de cer nu este ”plâns”, ci IUBIREA Cea Mare cu ”DORUL de Pământ” ce Coboară în jos, în Cântarea de: ALILUIA!


Icosul al 2-lea

O, ce Necuprins este în LACRIMA de Cer, ce LUMINĂ de LUCEAFĂR cu DORUL de Pământ, ce Chip, Chip Născut din APĂ şi din DUH, CHIP de BOTEZUL Lui HRISTOS:

Veseleşte-te, LUCEAFĂRUL Românesc;

Veseleşte-te, LUCEAFĂRUL acestui Pământ;

Veseleşte-te, LUCEAFĂRUL acestui Neam;

Veseleşte-te, Veşnicul TÂNĂR de Taină:

Veseleşte-te, Veşnicul COBORÂTOR din cer;

Veseleşte-te, DOR de ”DORUL SFÂNT”;

Veseleşte-te, Mihai Eminescu, LUCEAFĂRUL cu DORUL de Pământ!

                                                           (Nota autorului: sublinierile din textul Avvei Ghelasie ne aparţin!).

…Deci, vine vremea pentru versul hesiodic, despre „SPĂTOASA GLIE” – vers hesiodic care l-a inspirat pe EMINESCU, în demersul său de a ieşi din „haosul” non-creştin, şi, prin METANOIA, să se situeze, poetic, existenţial şi vizionar, TOTDEODATĂ! – într-un CREŞTINISM-ÎNTRU-LOGOS-DIVIN, cu rădăcini vajnic înfipte în TRADIŢIA ZALMOXIANĂ (…Zalmoxis s-a răstignit, a înviat şi s-a înălţat la ceruri…deci, DACO-VALAHII au avut, prin El, de la DUMNEZEU-HRISTOS – atât BUNĂ VESTIRE, cât şi INVESTIRE, ca POPOR ALES, după ce foştii „aleşi” au decăzut spiritual, până la deicid şi terracid spiritual…):

La început de începuturi fu Chaosul, iar după-aceea / Spătoasa Glie – trainic sprijin menit să poarte-n veci pe toţi / Nemuritorii ce tronează asupra ninsului Olimp…”

(Hesiod, Theogonia)

Starea-Chaos (în rânduiala sensurilor eminesciene ale zămislirii psiho-cosmice), este umbra Spiritului, congenetică acestuia şi cooperantă cu acesta la crearea lumii, prin acceptarea amprentelor-forme – rămânea să vorbim, imediat, despre “spătoasa Geea” (Titanul Pământ, cum îl consideră Eminescu), cea (cel) care sprijină şi naşte-poartă Nemuritorii-Entelehiile Zei.

La fel ca grecii vechi, Eminescu a considerat Pământul ca fiind cea mai stranie cunoştinţă umană (cu cât mai cunoscută, cu atât mai stranie), cu personalitatea mitică cea mai complexă (de la care se pleacă în Misterele Eleusine şi la care se ajunge, atunci când se proslăveşte, în şoaptă milenară, misterul reînvierii-nemuririi). La Eminescu, într-o necunoscută de noi continuitate a Misterelor Eleusine, Pământul este investit cu sensuri soteriologice de o vehemenţă covârşitoare.

Am şovăit, am aşteptat…Am aşteptat să apară Erosul, “cel mai chipeş din rândul zeilor eterni”, apoi Noaptea mistică să-i fie Eros-ului “noapte bogată”, după ce am fost martori la misterioasa naştere a Somnului cu “numerosul neam de vise” – şi abia după ce am asistat la odrăslirea tuturor Zeilor-Entelehii şi la ascunderea, tot mai profundă, mai esenţială, a Dumnezeului – îndrăznim să ne îndreptăm Privirea către temelia stranie a tuturor “Nemuritorilor ce tronează asupra ninsului Olimp” (Muntele Cosmic de Lumină) – dar, în acelaşi timp, ipostaza forţei spirituale (evoluate ocult, prin diverse stadii de iniţiere trecută), care ne face a) să fim-să arătăm aşa cum suntem şi arătăm noi, b) să ne transfigurăm, mereu, în Chipul Divin (Ocult): PĂMÂNTUL. (foto universuluman.blogspot.com)

Tags : , , , ,

Adrian BOTEZ

One Response

  1. Reverente pentru spiritualitate si dualitate treimica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *