SupraSon

Posted On August 16, 2016 By In Utile With 222 Views

Anti—profetul.

 

În el dormitează un profet. Când acesta se trezeşte, în lume răul creşte mai mult…..

Nebunia de a predica e adânc înrădăcinată. Drumul prin care ţâşneşte din adâncurile necunoscute ale instinctului de conservare……ideea.

Îşi făurise demult un plan pestriţ . Aşteptându-şi clipa la pro – tv pentru a propune ceva: orice. Ceea ce îi poate întări drumul instinctului de conservare.

 

Are voce şi idei nebune! Îşi spune lui însuşi Bruk- Ha- ner: asta ajunge. Plăteşte scump faptul de nu fi nici surd, nici mut.

Mai mult, întrezăreşte o nelinişte a iluziilor, victima jocului dintre bine şi rău. Crede că va câştiga. Doar prejudecată!

Prin generozitate criminală împarte actele de fericire: sociale, politice, umane…… Vrea să călăuzească paşii tuturor.

Viaţa în comun, normală devine pentru Bruk- Ha- ner de neîndurat. E tolerabil pentru el doar ‘stupid people’. E intolerabil când nu poate interveni în a-ţi converti ‘eu – ul’ propriu în victime de-an-doarselea.

Izvorul faptelor lui rezidă într -o pornire inconştientă, fatală. De a se considera centrul ideilor, raţiunea de urmat şi rezultatul ultim al acestui timp. Reflexele şi orgoliul transformă bruma de carne şi conştiinţă în planetă a Sistemului Solar.

 

Astfel, simţul corect al poziţiei a dispărut. Compararea şi trăirea faptelor au de mult valoarea unei particule de praf. Poate dimensiunea ei este prea mare pentru propriile realităţi ale anti-profetului Bruk-Ha-ner.

De la respiraţie până la sisteme metafizice îşi arată iluzia importanţei lui. Mai mult, când este vorba despre instinctual profetic sau viziunea nimicniciei lui…..în zadar încearcă să fie eficace şi să se propună apostol.

Mi-l închipui spunând în toate microfoanele pro- tv- ului: rupt de scop, păstrez doar amărăciunile şi dorinţele formulate de- an- doarselea. Rezistând ispitei de a fi corect încerc o iluzie a spiritului. Am învins din oroarea de a căuta soluţia Iluziei. Nobilă e doar negarea existenţei, nobil este surâsul ce pluteşte peste sufletele nimicite.

Sfârşit.

 

 

SupraSon

http://poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=8703 / https://www.youtube.com/watch?v=c5kpCMgPjnE 1. The short bio-data about myself. As I write from India (The Home of Letters) to Europe (Linkway, First Time, Lookout, Snoring Cat) and USA (Skipping Stones) I found the small words of the paper’s sheets the way to life, living thoughts, desires for happiness. Delight and work in the field of art, culture gives the way, the clue to magazines and freelance contribution. Love for poetry and new insides the right for light, life in rightness. I was born in Onesti, a beautiful place in Romania covered by the flowing of three rivers and … surrounded by hills. For years I have been studying the the ways of obtaining energy from oil and charcoal. Being graduated from Medicine College of Onesti gives a different view in how the life and health should be maintained. The beautiful place where I was born adding year by year, art in different shapes and forms, it makes the progress in the field of animal protection and the desires to work with organizations that help animal in need. From those thoughts through time came my love to poetry, nature and peoples that want to make something in life, to be themselves entirely. In 1999 I started to know better the insides into writing matters with Writers Bureau, England. A way of letting the words to flow in different part of writing: picture, poetry, painting…. It is the right way to love myself, the life, the family, the nature around, the work invested to maintain all I have to gain in the spirit of faith, truth and above the love. What is important, what are the priorities …shows the character, the personality….ways to love the life with the living thoughts around. Than, the important steps into the reporter, photographer insides in USA, NYIP, New York Institute of Photography makes me to add better details into / about what I have been learning / experienced till that time. Nine years I lived in Israel, the Holy Land for Christians; this love it can be spread in significant tools for happiness as fate allows. Gives me, this time the way to add significant insides, details about life and work in the field of spreading the words of faith, truth, love….all for the clue of /for life. All the best further! I look forward to hearing from you soon. Yours sincerely, Matei Monica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *