Eveniment – Aniversarea Domnului Profesor Gheorghe Gorincu

0
945

Pe data de 09 nov. 2016, la sediul Bibliotecii Judeţene Panait Istrati din Brăila, la ora 17, a avut loc o întâlnire de suflet pentru aniversarea Domnului Profesor Gheorghe Gorincu, publicist, editor, scriitor şi preşedintele Fundaţiei Caritabile Profesor Florica Gorincu.

Cei 91 de ani împliniţi de distinsul scriitor au prilejuit cuvinte de aprecieri venite din partea celor care i-au fost alături ca şi colegi de profesorat, colegi de condei şi, mai ales, cititori. În alocuţiunile lor domnii profesori Dumitru Anghel, Viorel Mortu, Jenică Chiriac şi Ioan Munteanu, cunoscuţi scriitori brăileni, au evidenţiat calitatea profesorului şi scriitorului Gh. Gorincu, om de o mare corectitudine, de o aleasă ţinută morală şi o hărnicie de nestăvilit. Nu puţine au fost mesajele primite de la distanţă, din partea oamenilor care-l cunosc, îl preţuiesc şi îl iubesc. O sărbătoare cu multe flori şi cuvinte de laudă!

Aşa cum arată ziarul local Obiectiv. Vocea Brăilei: La Brăila, alături de soţia sa, prof. Florica Gorincu, a ctitorit câteva şcoli: Şcoala Tehnică Financiară, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Liceul Radio-Tv, a fondat Editura Danubius, iar ca autor, a scris volume de proză de o diversitate surprinzătoare şi a avut o bogată activitate publicistică privind economia de piaţă, contribuind astfel la dezvoltarea ştiinţelor economice din România. Profesor, economist, scriitor, publicist, istoric, Gheorghe Gorincu este o personalitate marcantă, un OM care a sfinţit şi a înnobilat locurile prin care a trecut.

Acest eveniment a prilejuit scriitoarei brăilene Lucia Pătraşcu (subsemnata!) o abordare mai şăgalnică a acestei personalităţi născută pe meleaguri fălticenene şi îndulcită definitiv de apa Dunării, la Brăila. Drept care, dăm publicităţii următorul rechizitoriu:

  1. GORINCU

Onorat auditoriu,

Ne ocupăm astăzi de cazul Gheorghe Gorincu…

Pentru că, trebuie să recunoaştem cu toţii faptul că numele şi persoana sa au devenit deja un caz!

La respectabila sa vârstă, Domnul Profesor Gheorghe Gorincu, finanţist, publicist, editor, scriitor, este responsabil de neliniştea şi curiozitatea noastră, trăiri născute de câţiva ani în această lună de toamnă târzie. Deoarece, făptuitorul împătimit ne-a captat mereu atenţia şi ne-a determinat cu eleganţă să ne alăturăm invitaţiei sale de a-i fi tovarăşi pe drumul creaţiilor literare proprii. Omul acesta, scormonitor, cum l-am numit eu mai demult, a scotocit, a găsit şi a adus cititorilor toate tainele pe care le-a aflat, despre tot şi toate. Fie că este vorba de istorie brăileană, fie că este vorba despre oameni dragi, obişnuiţi şi întâmplările frumoase petrecute împreună cu aceştia, fie că este vorba despre generaţii de elevi de acum sau din anii noştri de liceu, fie că se referă la oameni speciali, cum a fost Spiru Haret care, prin reformele sale, a lăsat poteci de lumină în învăţământul românesc.

Astăzi, Domnul aici de faţă se face vinovat de faptul că, pe o vreme destul de mohorâtă, ne invită să participăm la o nouă realizare. Împlinirea a 91 de ani, aniversare ce este un prilej pentru care dorim să-l felicităm. La mulţi ani, cu sănătate, bucurii şi împliniri!

Dar fapta rămâne faptă! Şi nu-l putem absolvi de ea!

Onorat auditoriu, se cuvine ca Domnul Profesor Gh. Gorincu să răspundă în faţa noastră, a tuturor. Care este secretul de care se foloseşte pentru a-şi împleti viaţa cu o longevitate literară atât de prolifică, de unde şi-a însuşit acest secret meritoriu, care l-a ajutat să-şi construiască o viaţă  împlinită şi, mai ales, pe ce căi l-a obţinut şi l-a fructificat?

Având în vedere cele arătate mai sus, considerăm că susnumitul se cuvine a primi din partea noastră următoarele sancţiuni:

– să ne răspundă la întrebările puse.

– să suporte o pedeapsă punitivă de libertatea de a scrie şi a publica, fără a ne anunţa şi pe noi, cititorii săi.

– să fie dispus în continuare să împartă cu noi uzufructul faptelor sale literare.

– să ne considere pe noi, cititorii săi, acţionari, ca părţi făcând parte din amplul proces literar al numitului (dânsul scrie şi noi citim!) şi, pentru acest motiv, dividendele ideilor sale să rămână în posteritate, ca un bun comun, nouă tuturor şi urmaşilor urmaşilor noştri…

Rog să se ia în considerare cele ce s-au spus aici şi să se consemneze.

În sedinţă lărgită, azi, 9 nov. 2016, ora 17, la Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din Brăila.

LEAVE A REPLY