Istoria Valahiei, în date (II)

1
1579
This entry is part 2 of 3 in the series Istoria Valahiei
Istoria Valahiei, în date (II)
Sursa imagine : saintalbansartsite.yolasite.com/resources/VladDadDave.jpg

…începând cu Mircea cel Bătrân

1422, 23 octombrie – Începe prima domnie a lui Dan al II-lea

1423 – La ȋnceputul anului 1423, o armată turcească trece  Dunărea cu scopul de a-l alunga pe Dan ṣi de-al ȋnscăuna pe văru său Radu Praznaglava

1423, 3 februarie – Dan al II-lea reuseṣte să repurteze o glorioasă victorie asupra  turcilor, pe câmpul de luptă pierzându-ṣi viţa 36.000 de soldaţi otomani

1424 – Cu sprijim militar unguresc, la ȋnceputul anului 1524 Dan al II-lea duce o nouă luptă cu Praznaglava, luptă ce se ȋncheie cu un rezultat nefavorabil pentru el ṣi este nevoit să se refugieze ȋn Transilvania

1426 – Luptele dintre cei doi pretendenţi la tronul valah (Radu Praznoglava şi Dan al II-lea) reȋncep ȋn primăvara anului 1426 ṣi ţin până ȋn iarnă când Dan este nevoit să se retragă la Râṣnov ȋn ţara Bârsei

1427, 24 ianuarie – Alături de Don Pedro, fiul regelui Portugaliei ṣi a oṣtilor maghiare, Dan al II-lea porneṣte spre Muntenia pentru a-l alunga pe Radu Praznaglava

1427, 24 ianuarie – Încetează prima domnie a lui Dan al II-lea

1427, 24 ianuarie – Începe cea de-a doua domnie a lui Radu al II-lea Praznoglava

1428, 6 aprilie – Încetează cea de-a doua domnie a lui Radu al II-lea Praznoglava

1427, 7 iulie – Sigismund de Luxemburg afirmă că ȋn iarna grea care tocmai trecuse, armata lui a luptat pentru a-l ajuta pe Dan a recuceri “Ţara Românească din care o mare parte, zisul Radu zis Praznaglava, o supusese mâinilor lui, cu sprijinul zişilor turci

1427 – Sigismund de Luxemburg ia ȋn stăpânire cetatea Bran ce aparţinea Munteniei ȋncă din timpul lui Mircea cel Bătrân

1428, 6 aprile ? – Încetează cea de-a doua  domnie a lui Dan al II-lea

1428, 3 iunie – Armata maghiară a lui Sigismud de Luxemburg, ce era condusă  de  comitele Ştefan de Rozgony, trece Dunărea  ṣi porneṣte un atac atât  pe uscat cât ṣi pe apă  asupra cetăţii sârbeṣti de la Golbuc apărată de otomani

1429 – Ȋnaintea lunii iunie a anului 1529 Dan atacă cetatea Chilia, dar fără sorţi de izbândă, iar pe drumul de retragere este aṣteptat ṣi ȋnfrânt de oṣtile moldovene ale lui Alexandru cel Bun

1430, 11 noiembrie – Dan al II-lea atacă din nou Chilia tot fara succes

1431, 30 ianuarie  – Datează  ultimul document semnat de către Dan al II-lea

1431, 14 iunie – Începe  domnia lui Alexandru I Aldea

1431, 2 iulie – Pentru susţinerea lui Alexandru I Aldea, socrul său, Alexandru cel Bun, ȋnaintea datei de 2 iulie 1431, a organizat o mare oaste ȋn fruntea căreia l-a pus pe marele său vornic. Armata a fost mobilizată ȋn zona Putnei fiind pregătită ȋn orice clipă să ȋntre ȋn Ţara Românească

1432, 1 iunie – Ȋn două  scrieri sârbeṣti se specifică faptul că, ȋnaintea datei de 1 iunie 1432, ”a murit Dan Voevod, luptând vitejeṣte cu ismaeliţi”

1432, 10 iunie – O tabără turcească se găsea amplasată la Finta ȋn apropierea capitalei Târgovoṣte

1432 – În luna iulie a anului 1432, prin negocierea directă ȋntre Aldea ṣi sultanul Murad, sunt stabilite clauzele unui tratat de pace  clar nefavorabile principelului român: este obligat să plătească tribut, să trimită zălog 20 de fii de boieri ṣi să participe ca aliat al turcilor ȋn campaniile pe care aceṣtie le vor organiza contra creṣtinilor. Singura parte bună din acest tratat este că domnul muntean a reuṣit să salveze viata a 3ooo de oṣteni români ce au fost luaţi prizonieri de către turci

1432 – În luna iulie a anului 1432, turcii lansează o ofensivă contra Transilvaniei, ofensivă la care, ca vasal al sultanului, trebuie să ia parte ṣi Alexandru principele valah. Această campanie este condusă Sarzi, beglerbegul Rumeliei ṣi Hambza Beglerbegul Anatoliei. Alexandru, pentru a arăta că de fapt este de partea creṣtinilor, prin comisul de Timiṣ Ştefan Rogony, ȋl ȋnṣtiinţează pe regele Sigismund care sunt efectivele turceṣti ṣi ȋl asigură că va trece de partea lui când va sosi armata maghiră

1433 – În anul 1433 Regele Ungariei ȋi retrage lui Alexandru I Aldea dreptul asupra Almaṣului ṣi Făgaraṣului, feude pe care i le va acordă rivalului său Vlad Dracul

1433, 9 februarie – Alexandru I Aldea ȋnzestrează mânăstirille Zographou şi Xeropotamou cu 3000 de aspri

1436, 25 iunie – Ultimul document emis de Alexandru I Aldea

1436, 5 septembrie – Împreună cu oastea maghiară ṣi ajutat de boieri potrivnici lui Alexandru I Aldea, Vlad Dracul intră ȋn Ţara Românească având o confrunatare cu armata lui Aldea ce era sprijint de către turci

1436, 17 noiembrie – La Constantinopol soseṣte vestea că armata turcească, aliată lui Alexandru I Aldea, reuseṣte să ȋnvingă pe cea a boierilor revoltaţi aliaţi cu Vlad Dracul

1436, 17 noiembrie? – Încetează domnia lui Alexandru I Aldea

1437, 20 ianuarie – Începe prima  domnie a lui Vlad Dracul

1437, 24 ianuarie – Vlad Dracul acordă privilegii comerciale către braṣoveni

1437, 18 iulie – Postelnicul său, statornicul, este atestat prima oară ȋn scris

1438 – Turcii organizează o campanie contra maghiarilor iar  Vlad Dracul ȋi ȋnsoţeṣte

1442 – Ȋn primavara anului 1442, otomanii organizează din nou o campanie contra Ungariei, armata turcească trece prin Ţara Românească ṣi pustieṣte Transilvania

1442, 18 martie – Iancu de Hunedoara, ce era guvernator al Ungariei, ȋn acea perioadă, este ȋnfrânt la Sântimbru de către turci

1442, 23 martie – Iancu de Hunedoara repurtează o mare victorie asupra otomanilor ucigândul pe Mezid bei comandatul oṣtilor turcesti ṣi pe fiul acestuluia

1442, 3 iulie – Vlad Dracul confirmă o ȋntelegere cu magistrul Braṣovului ȋn care voevodul român dă libertate negustorilor Braṣoveni de a trece prin Ţara Românească

1442, iulie/septembrie – Încetează prima  domnie a lui Vlad Dracul

1442, septembrie –  Ajunge pe tronul Valahiei Basarab al II-lea

1443, 9 ianuarie – Datează ultimul documnt din timpul domnie lui lui Basarab al II-lea

1444, aprilie? – Se încheie domnia lui Basarab al II-lea

1444, 24 aprilie – O solie a regelui Vladislav I Jagiello porneṣte din Buda cu destinaţia Adrianopol pentru ȋncheierea unei păci cu turcii

 _____

Autori : Cornel  Birsan, Cristian Moşneanu, Adrian Anghel

Series Navigation<< Istoria Valahiei, în date (I)Istoria Valahiei, în date (III) >>

1 COMMENT

LEAVE A REPLY